Megality v Čechách

Kounovské řady

Nejdříve jsme se zastavili u zříceniny hradu Pravda, kde jsme hledali „Poustevníka“, o kterém jsme se dočetli v časopise ANASTÁSIA. Sami zkoumáme.....

Husova kazatelna

Jeli jsme sem zvědaví, ale i nedůvěřiví, neboť jsme slyšeli o kamenu zvaném „Husova ka­za­telna“, že to bylo obětiště a že kámen má dodnes špatné vyzařování. Při první prohlídce........