Kounovské řady

Návštěva Kounovských kamenných řad

Nejdříve jsme se zastavili u zříceniny hradu Pravda, kde jsme hledali „Poustevníka“, o kterém jsme se dočetli v časopise ANASTÁSIA. Sami zkoumáme již delší čas megality a on měl být tím, který má prozkoumané Kounovské řady. Chtěli jsme si tudíž popovídat a dozvědět se pár informací.  

Poustevník na hradě Pravda ale nebyl doma. Vyslali jsme tedy objednávku k Vesmírnému Objednávkovému Servisu (dále jen VOS), abychom Poustevníka potkali u řad, kam jsme se tudíž nyní vydali sami.

Začali jsme se svým průzkumem rovnou u cesty u tabule. Tam nás upoutal první kámen. Okolo něj bylo hodně mravenců. Podle krátkého průzkumu kámen očištuje, původně však neležel jako nyní, ale stál. Jakožto stojící, přijímač a vysílač, byl zapojen do soustavy kamenů. Nyní však. zdá se energii pouze bere, címž působí očistně, ale není třeba u něj pobývat dlouho.

Další byla meditace v lese u druhé tabule mezi dvěma řadami kamenů:

Eva: “Co řada, to rok lidského života. V jednom roce se řada projde od severu na jih a zpět. Začíná se východní stranou a uzavírá západní. Při cestě tam se získávají vědomosti a při cestě zpět se uplatnují a prozkoušejí. Tato funkce byla určena pro mladé lidi ve vývoji. Při meditaci jsem seděla na jednom kameni nohama směrem k jihu. V prvních chvílích se mi špatně dýchalo, ale vzápětí se mi začalo dýchat velmi volně. Ocitla jsem se ve vlně mlhoviny a spolu s ní jsem cestovala smerem k jihu. Byl to úžasný a lehký pocit.“

Michal: “Při dotazu na funkci a určení kamenných řad mi bylo sděleno, že jednotlivé kameny a celé řady obsahují obrovskou spoustu informací. Dále mi bylo sděleno, že s našimi současnými schopnostmi jejich přesnou funkci nemůžeme chápat. Přesto můžeme využívat aspon jejich očistné a léčebné schopnosti.“

Namu: “Požádala jsem o spojení s tvůrci těchto řad. Objevil se přede mnou mladý muž vyšší postavy, s vlnitými světlými vlasy po ramena. Řekl mi, že jeho národ je z jiné planety, a že určitou dobu pobývali zde na Zemi. Ukázal mi, že řady se na severu i na jihu sbíhaly obloukem do špicky. Při zapojení celého komplexu kameny generovaly energii. V prostoru se při tom vytvořilo energetické pole ve tvaru vřetene. Vzniklo proniknutím dvou vřetenovitých spirál, které se otáčely vůči sobě v protisměru. Uvnitř „vřetene“ se vytvořil prostor v jiné dimenzi. „Vreteno“ sloužilo jako dopravní prostredek ke spojení s domácí planetou. Řady zároven sloužily jako navigační zařízení pro zpětný návrat na Zem. Zbytky celého komplexu dnes mohou mimo jiné sloužit k harmonizaci energetického těla člověka – očista, oprava,  nabíjení.

Verča: “Přišlo moje zvíře síly a ukázalo mi, jak se mají řady procházet. Šli jsme od nejvýchodnější řady se začátkem na severu. Obcházeli jsme každou řadu zvlášt – po směru hodinových ručiček.“

Tento den jsme udělali zajímavou zkušenost s “Vesmírným objednávkovým servisem“. Zhruba hodinu poté, co jsme pobývali v areálu řad, odcházela okolo nás skupina návštěvníků. Teprve když jsme se ocitli daleko za jejich zády, podívali jsme se na sebe a bylo nám jasno!!! Poustevník byl mezi posledními z odcházejících. Z toho plyne  poučení: VOS přání plní, ale dodávku je třeba včas rozeznat.