Megality

DOLMENY,  MENHIRY,  MEGALITICKÉ KRUHY,  SKALNÍ ÚTVARY.  O ČEM ČASTO JSOU. – OSOBNÍ   ZKUŠENOSTI  ŠAMANKY.

ÚČELY MEGALITICKÝCH STAVEB

ENERGETICKÝ

Jedná se o zachycování, zesilování a přetváření energií vesmíru nebo Země.

Kruhy slouží obvykle jako brány, kde se mohou určité vesmírné energie propojit s energiemi Země. Energie kamenného kruhu přitom ovlivnuje celé okolí.

Jednotlivé menhiry a kamenné zídky zachycují a rozvádějí energii do okolí.

Menhiry, kruhy i dolmeny byly postaveny na energetických liniích Země, tzv. LEY-liniích. Někdy jsou i na křižovatkách těchto linií.

INFORMAČNÍ VĚDOMÍ KAMENŮ A JEJICH INFORMAČNÍ ÚČEL

Každá energie má nějakou frekvenci, strukturu, tedy ve výsledku vlastnost.

Víme z oboru léčení drahokamy a z rituální magie, že drahokamy a polodrahokamy mají své osobité vlastnosti, a pokud jsou nabité, předávají tuto vlastnost, frekvenci, do svého okolí.

Čiré krištály však vlastní informaci či vlastnost nemají, až na to, že zesilují to, co je. A také se dají naprogramovat k určitému účelu. Tzn., že mají paměť, a pokud jsou nabity, působí ve smyslu vložené informace.

V modernější době se křemíkové krystaly používají jako základní jednotka paměti počítače.

Megality obsahují křemík a fungují na podobném principu.

VĚDOMÍ LIDÍ V KAMENECH

Naši předkové dokázali použít megality jako poměrně trvalé tělesné nádoby pro vědomí. Naše lidské tělo je za živa také takovou nádobou - po smrti naše duše-duch-vědomí toto časné tělo opouští. Kámen dává možnost, míti tělo z našeho časového pohledu téměř věčné - kámen vydrží mnoho tisíciletí, desetitisíciletí, dokonce i statisíciletí. Zdá se, že lidé v určitých úsecích naší minulosti to věděli a používali.

Dokázali vložit své jemněhmotné tělo v momentě umírání do kamene. Dělávali to z důvodů uchování vědění a moudrosti pro další generace.

Jedná se ovšem o předky velmi, velmi dávné. Poslední, kteří tento způsob ještě částečně ovládali, byli stavitelé dolmenů, nejmladších megalitických staveb. S těmito lidskými bytostmi jsem se setkala mnohonásobně u dolmenů, a dvakrát u kamenných kruhů. S menhiry nemám v tomto ohledu zkušenosti.

Je mi známo, že jsme se učili o vývoji člověka, a že je tento vývoj prezentován jako vývoj od primitivizmu k civilizaci. Na druhou stranu jsou ale známy legendy a mýty jiných národů, které mluví o kdysi dávném Zlatém věku, pozdějším Stříbrném, konče Železným věkem, ve kterém prý žijeme nyní. V každém případě je víc nových i starších nesrovnalostí v tradičním školském pojetí historie, než by se nezasvěcenci snilo.

Dolmeny jsou jediným druhem megalitických staveb, kterými jsem se zabývala podrobněji. Jsou to většinou velké, někdy i malé „domečky“ z velkých kamenů. Lze u nich "mluvit" s těmi lidmi, kteří v něm své vědomí uchovali - tisíciletí stařešinové. Někdy je to portál, vedoucí vás do jejich tehdejšího světa, jakoby do jiné dimenze.

Je zajímavé s  nimi mluvit, vidět jak žili, dozvědět se jejich poselství.

Tady jsou odkazy k článkům o zážitcích s dolmeny:

DOLMEN TAPADO (krátký vzkaz)

DOLMEN ZAMBUEIRA (delší článek)

3port06-min