OCHRANA DAT

Pokud jsi mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřuješ mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR, tj. Prohlášením o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“):

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Jako správce stránek a prodávající plně respektuji důvěrný charakter tvých dat, která vyplňuješ a poskytuješ, ať už jsi mým zákazníkem, odběratelem newsletteru nebo návštěvíkem webu.  Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů, zejména: jméno, příjmení e-mail a tel. číslo.  Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

 2. TVÁ PRÁVA V SOUVISLOSTÍ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máš jako kupující řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, kontaktuj mě prostřednictvím email: namu@paprsky1.com. Máš:

  1. právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě - kdykoli mě můžeš vyzvat a já ti je ve lhůtě 15 dnů doložím)
  2. právo na doplnění a změnu (osobních údajů, které mi nahlášís, že nesouhlasí, nejsou aktuální nebo neúplné),
  3. právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle. Nechci na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažu veškeré tvé osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní),
  4. právo na omezení zpracování (např. pokud se domníváš, že zpracovávám tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.))
  5. právo na přenositelnost dat (Pokud bys chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že ti informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní),
  6. právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět tvému právu na výmaz, můžeš vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování),
  7. Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit - namu@paprsky1.com

 3. SDĚLENÉ OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

  V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávám tvá data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který mi ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další). Tzn. že v některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat na e-mail.

  Dále zpracovávám tvá data a osobní údaje na základě tvého dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžeš kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláš, budou tvá data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

  • NEWSLETTER

   Pro účely zasílání newsletteru (= Zpravodaje šamanské školy) potřebuji znát jen tvou emailovou adresu a křestní jméno nebo přezdívku. Tvé údaje nikdy neposkytuji třetí straně. K tvým poskytnutým datům mám přístup pouze já a moje asistentka, se kterou mám podepsanou Dohodu o mlčenlivosti a ochraně dat.

   Tebou poskytnutá data jsou použita výhradně pro zasílání newsletteru. Newsletter není zasílán pravidelně, obdržíte jej maximálně 4x do měsíce, kdy ti budou předány informace o webinářích, kurzech na téma šamanismus, léčení a osobním rozvoji.  Někdy jsou informace v newsletteru doplněny partnerským odkazem, anglicky affilliate, což znamená, že z tvého nákupu přes příslušný odkaz mi plyne partnerem stanovená minimální provize. Tato provize se týká knih nebo on-line produktů souvisejících s mou tématikou.

   K tomuto newsletteru jsi se přihlásili přes dvojité ověření Vaší adresy (anglicky double-opt-in), tzn. že tvá emailová adresa a jméno nebo přezdívka musely být zadány a ještě znovu potvrzeny.

   Ve spodní části každého newsletteru nalezneš možnost odhlásit se z jeho odběru kdykoli.

  • KLIENTI

   Pokud jsi využil nebo využíváš mých služeb, poskytl jsi mi tvé údaje, jimiž jsou email, celé jméno a adresa, tvá fotografie a někdy také datum narození. Tyto osobní údaje spravuji a nahlížím na ně pouze já. Nejsou a nebudou nikdy předány třetí straně, jakýmkoli jiným způsobem používány či analyzovány.

   Vyjma tvého jména a adresy, které jsou uvedené na faktuře, a které mám dle daňových zákonů povinnost deset let archivovat, můžeš požadovat, aby tvé další veškeré údaje, které jsi mi poskytl, byly smazány. V takovém případě mi napiš email a já vše požadované neprodleně odstraním.

   V opačném případě je mou povinností ti sdělit, že tvá data uchovávám bezpečným a zaručeným způsobem na externím disku, pro případ, že by si znovu nebo nadále potřeboval mou pomoc. K tomuto externímu disku mám přístup pouze já, zařízení je zabezpečeno bezpečných heslem. Mimo to mažu veškeré tvé údaje nejpozději do dvou let od ukončení naší spolupráce.

   Dále tě musím upozornit na to, že při naší komunikaci přes internet v online prostředí není přenos informací a dat plně bezpečnostně zajištěn vůči třetí straně (hackeři). Úplná ochrana dat a zamezení přístupu při komunikaci online není na 100 % možná.

  • PRO PŘIHLÁŠENÍ K WEBINÁŘŮM A KURZŮM

   Pro tvé přihlášení k mému webináři potřebuji znát jen tvou emailovou adresu a tvé jméno nebo přezdívku. Při přihlášení jsi zaškrtl, zda bys rád odebíral i můj newsletter s  mými nabídkami a informacemi k dalším webinářům a kurzům. Pokud jsi zaškrtl ANO, platí pro ochranu dat a osobních údajů ustanovení uvedená výše viz Ochrana osobních údajů – newsletter. Pokud jsi nic nezaškrtl, dostaneš ode mě jen informace týkajícíc se webináře. Po skončení webináře a zaslání emailu se záznamem budou tebou poskytnutá data smazána.  

   V případě té účasti na kurzech, za něž jsi uhradil příslušnou částku, jsem povinna z legislativních důvodů archivovat fakturu a tedy i tvé jméno a adresu uvedené na faktuře po dobu deseti let. Ostatní údaje jsem připravena v případě tvé žádosti kdykoli odstranit. V případě zájmu o odstranění tvých osobních dat mi napiš email a já tak neprodleně učiním.

 4. AUTOMATICKY ZÍSKANÉ ÚDAJE O CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKA NA WEBU A COOKIES

  Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě tvého souhlasu a je aktivováno z tvého podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „ANO“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu ("NE").

  Údaje o tvém chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve tvém zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jsi už ze svého zařízení navštívil mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

  Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení tvého internetového prohlížeče. Případně můžeš používání cookies také deaktivovat přímo ve tvém internetovém prohlížeči.

  Souhlas uděluješ na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies: Google Analytics, Facebook Audience.

 5. VYSLOVENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou využívám technologii double opt-in. Znamená to, že na tvou e-mailovou adresu zašlu zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvedu, za jakým účelem osobní údaje poskytuješ (proč), v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si budeš přát udělit tento souhlas, klikneš na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiníš svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas neposkytneš, budou tvá data vyřazena ze zpracování.

 6. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - SPRÁVCE, ZPRACOVATEL, POSTOUPENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST:

  Kdo je správce a hlavní zpracovatel údajů:
  Jsem Jaroslava Fialová, Carl-Orff-B. 33, 80939 Mnichov, Německo s webovou stránkou https://samanka.paprsky1.com/  Tvé osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

  Kontaktní údaje správce: Pokud se na mě budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžeš mě kontaktovat na tel. čísle +49893161321 nebo na e-mail: namu@paprsky1.com.

  Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

  Moji spolupracovníci jsou z mé strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů . Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

  Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují

  Zpracovatelem osobních údajů jsou:

  • Mailchimp provozovaný firmou The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
  • Ing. Mgr. Andrea Honzová, Vitín 177, 373 63, IČ: 06067841
  • účetní firma zpracovávající mé účetnictví
  • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
  • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAJe možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů. Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.