PODZIM A VÁNOCE

Když PODZIM klepe na dveře, a vchází...

Nastává čas poděkování za úrodu, za jídlo, ale i za zážitky a zkušenosti. Za co poděkujete vy? Vytvořme každý v přírodě něco hezkého - uklidíme nějaké místo, postavíme obrázek z kamínků...
Dále je to čas přehodnocování, vnějšího i vnitřního úklidu.

Děkujte, a zároven přemýšlejte, co vám ještě slouží, a co neslouží, a čeho je potřeba se zbavit.

Podzim je čas duchovní. Příroda odkládá vnější šat, a z expanze vnější se obrací k sobě, do světa vnitřního.

A tak i my. Abychom si v sobě mohli udělat pořádek, je čas příběhů, povídání, pohádek, meditací a vnitřních procesů. A taky šamanských cest 🙂

DUŠIČKY - inspirace

Ne ty církevní, ani keltské, ale naše. Tady a ted.
Den předků.
Na dušičky vzpomínáme na své bližní, kteří už opustili tento svět.
Můžeme jít na hřbitov, ale tam oni stejně nejsou. Zrovna tak můžeme zapálit doma svíčku, vytáhnout fotky, a ukázat je dětem a vnoučatům, a zavzpomínat.
A povyprávíme nějaké příběhy z jejich života.
Nebo ten den uvaříme něco, co vařívala babička.
Nebo navštívíme místo, kam rádi chodili.
Pošleme jim v duchu pozdrav. Můžeme je požádat o požehnání, podporu, ochranu.
No a ti, co již šamansky cestují, můžou na šamanské cestě zavolat toho či onoho, a hodit s ním řeč. Třeba o tom, jaké to tam je, jak se má… To už je na vás.
Netřeba to komplikovat, ale zavzpomínat, zapálit svíčku, nalít tátovi nebo dědovi sklenku vína, babičce bábovku, to by se dalo, co myslíte?

DUŠIČKY 2
Tak jsem dnes byla na šamanské cestě, zavolala babičky, dědečky a tátu. Ale najednou byl můj pokoj plný lidí, a přicházeli další a další. To byly duše zemřelých, které tady po smrti uvízly a nemohly dál. Viděla jsem jak přibíhají z okolních vsí, jako by se rozkřikla nějaká zpráva. A shromaždovali se před domem.

Tak jsem zavolala bohyni Morénu a Velese, a požádala je, aby je odvedli tam, kam patří. Bohyně Moréna vytvořila takovou světlou cestu, vedoucí do nebe. A po té postupně všichni odešli.

U mně v pokojji pak zbyli jen členové mé rodiny, s každým jsem se pozdravila a hodila řeč. Táty, který ještě není dlouho po smrti, jsem se zeptala, jakou by mi ted, z jeho nynějšího hlediska, dal radu do života.

"Žij naplno a neboj se změn. Neváhej roky, než se k něčemu odhodláš. Hodně rozhodnutí, hodně změn, to je život a zkušenosti, a o tom to je. Prostě konej, jak to cítíš."

Podobné rady mi dali i ostatní. Navíc to dnes bylo dost humorné, nějak měli všichni veselou náladu 🙂

Tak doufám, že i vy jste měli příjemné zážitky s vašimi zemřelými ...

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
– čas přání a vizí

Každé dílo začíná myšlenkou. A předvánoční čas je časem soustředění, meditací, vytváření krásných oduševnělých obrazů budoucího roku. Čas přání.

Není to náhoda, že se před vánoci posílají milá přání blízkým lidem, tak jako není náhoda, že se peče cukroví různých tvarů, což je starodávná tradice. Cukroví má být 9 nebo 12 druhů, tak se u nás říkávalo. Devítka je totiž číslo, které symbolizuje něco nového, a dvanáctka je číslo plnosti.

Co představovaly různé tvary cukroví, si dnes můžeme už jen domýšlet, ale u některých tradičních tvarů to není až tak těžké. Vanilkový rohlíček = tvar měsíce, symbol citů. Kolečka = slunce, život, energie života. Naplněné košíčky = hojnost a blahobyt. Kuličky = celistvost, úplnost, zdraví. A tak dále. Patří sem i vánočka = její zapletené copánky symbolizují spojenost všech členů rodiny.

V době vánoční a předvánoční je vše symbolické, včetně řádného úklidu domova, kdy se zbavujeme starého, abychom udělali místo pro nové.

Proto, vezměte si každý den pár minutek času a popřemýšlejte, co byste si do budoucna přáli. Myslete též na své bratry a sestry všude na světě, na zvířata, na planetu. Vše okolo nás je živé a ve své podstatě spojené.

My si přejeme rozmanitou, živou planetu s čistou vodou, kvetoucími zahradami a zpívajícími ptáky, kde má každý člověk svůj kousek půdy a nikdo nemusí být závislý. Přejeme si zdravé, bystré a radostné lidi, svobodné bytosti, které pochopily, že život je výzva k dobrému, a to že je možné jen ve spojení s božím stvořením, tedy s ostatními a s přírodou.

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS PRO POKROČILÉ

Dušičky – samhain – halloween – šaman –

Těmito dny začíná nejtmavší část roku, čas jin, čas počátku ve tmě, čas, který vrcholí na slunovrat, početím Matky-Země.
Někdo nám chtěl namluvit, že na vánoce se něco rodí. Ale nerodí. VÁNOCE JSOU POČETÍ.

A PŘEDVÁNOČNÍ ČAS JE ČAS DUCHA, TVOŘENÍ VĚDOMÍM, vybírání, hýčkání a připravování semínka, aby mohlo být zasazeno.
To jsou ta všechna přání, pohledy, pečení symbolů, věšení symbolů na větvičky a stromečky, dětské malůvky toho, co si děti přejí.

A pak, když je vše připraveno, uklizeno, semínka vybrána a v podobě symbolů pověšena na falus – á pardon, stromeček – tak přijde moment extáze, vyvrcholení, rozsvícení světel, svíček a prskavek, božské vědomí se vyleje do lůna Matky-Země, a máme zaseto.

Nejsem s jista, ale přikláním se k teorii, že na vánoce už je pozdě, a že tohle vše se má dít při zimním slunovratu.

Někde v Irsku je starověká památka, kopec-mohyla, dovnitř vede dlouhý úzký vchod, a končí ve velké kulaté místnosti, kde je spousta symbolických obrazů – a přesně v den zimního slunovratu, v poledne, pronikne paprsek slunce celým dlouhým vchodem a osvítí zadní stěnu dělohy-místnosti, a pár minut tak spočine na oněch symbolech slunce, života, hojnosti, plodnosti, zvířat…

Takže, o dušičkách – samhainu – halloweenu atd. je ten správný čas, setkat se s předky, poradit se s nimi, poděkovat a požádat je o další podporu, příp. se zvířaty síly, nebo s našimi slovanskými bohy, kteří jsou též naši předkové, jen trochu starší a o hodně moudřejší.
A máte na to čas, Celý ten předvávoční čas je duchovní příprava. Ad-vent = přicházení.

Celý ten předvánoční čas je o tom, uklidit v sobě i okolo sebe, udělat si jasno a případně si své představy a cíle napsat či je nějak zobrazit.

A PAK, V DEN SLUNOVRATU...!!!

Řekla bych, že smrček venku v lese funguje lépe, než uřízlý, což snad nemusím vysvětlovat. Na špičku nemusíme dosáhnout. To, co chceme, aby donesl do kosmického tvůrčího prostoru, si prostě přejeme, nebo pověsíme na větvičky. A nezapomenout na svíčky a prskavky!

Přeji vám úspěšné vyjasnování, uklízení, děkování a hlavně PŘÁNÍ!

AT SE VŠE V DOBRÉ OBRÁTÍ!
Mír a radost všem bytostem

Vaše šamanka Namu