ZODPOVĚDNOST

Veškeré informace dávám na stránky s úmyslem, přispět k pochopení a sblížení lidí s přírodou, jejich vlastní duší a osudem. V každém případě se snažím o pravdivost a prospěšnost informací na stránkách, ve webinářích i kurzech. Také moje šamanské cesty pro kliety dělám s nasazenm všech mých schopností a s upřímným cílem pomoci, tzn. zlepšit situaci. Jakým způsobem se to v konkrétním případě stane, se nedá předpovědět.

Proto nedávám žádné záruky, a pokud máte fyzické či psychické problémy, obratte se na lékaře či psychologa.

Pokud se tedy na mne obrátíte o pomoc, nebo použijete metody, které učím na svých kurzech a webinářích, jste si vědomi vlastní zodpovědnosti za vaše činy i myšlenky a zproštujete mne jakékoliv zodpovědnosti.

Vaše Šamanka Namu